Поддръжка на басейни

Химическа, техническа поддръжка и почистване на плувни басейни.

Химическа поддръжка на басейни

Анализ на водата в басейна Проверка на хлор, PH, калции, твърдост Стриктно дозиране на химикалите в басейна В случай на проблем с химическия състав на водата, избистряне на басейна за по-малко от 24 часа Поддържане на водата в определените норми и изисквания за експлоатация на РИОКОЗ Съдействие и пряко участие при проверки от РИОКОЗ Извършване на лабораторни изследвания на вода от плувни съоръжения

Техническа поддръжка на басейни

Промивки на филтрите на басейна Проверка на пясъка във филтрите Ежедневна проверка на показателите за налягане в дебитомерите на филтри, тръби и помпи Ежедневно почистване на предфилтъра на помпите Проверка на всички кранове и тръби в помпеното помещение Отпушване на тръби и клапани Проверка и профилактика на дозаторната и отоплителната система Следене нивото на басейна и констатиране на течове при спадане на нивото на водата

Цялостно почистване на басейни

Почистване на скимъри и преливници Почистване на водна линия Почистване на стените и дъното на басейна с четка Почистване на дъното на басейна с подочистачка Почистване повърхността на водата с кепче Премахване на залепнали частици по дъното и стените Премахване на котлен камък при басейни с по-твърда вода Почистване на компенсатор и помпено помещение

Отваряне на басеини след зимния сезон

Отварянето на плувно съоръжение се състои от следната поредица от действия: източване, измиване на басейна с водоструйки, третиране на облицовката с препарати за предотвратяване поява на водорасли, сглобяване на филтърната система – монтаж на помпи, табло, пробки, капаци на филтри, кранове и т.н. Проверка и тестване на системата, констатиране на повреди, ако има такива, пълнене на басейна и шокоране на водата с химикали, въвеждане на басейна в експлоатация по изисквания на РИОКОЗ.

Зазимяване на басейни

Зазимяване на плувното съоръжение се извършва по следния начин: източване на водата до ниво за зазимяване, третиране на водата с химикали непозволяващи образуване на водорасли /по желание на клиента/, подреждане на поплавъци или шишета, които предпазват облицовката на басейна от пропукване при евентуално замръзване на водата, източване на филтърната система, демонтаж на помпи, кранове, пробки, капаци, ел.табло, изолиране на всички кабели и тн.