Нашите услуги

Плувни басейни

Химическа, техническа поддръжка и почистване на плувни басейни.

Спасители

Нашите спасители преминават през вътрешнофирмени курсове за цялостна поддръжка на плувни съоръжения.

Аквапаркове

Поддръжка, ремонт и почистване на аквапаркове и съоръжения.

Ремонтни дейности

Ремонт на осветлението на басейна – подмяна на изгорели ампули и трансформатори и т.н.

Проектиране и изграждане

Проектиране и изграждане на плувни басейни и съоръжения.

Сауни и парни бани

Проектиране и цялостно изграждане на сауни и парни бани по индивидуален проект